Danh sách nhân sự chủ chốt.

TT HỌ VÀ TÊN VỊ TRÍ CÔNG TÁC TRÌNH ĐỘ LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN
1 Nguyễn Văn Minh  Chủ tịch HĐQT Cao học Thạc sỹ, kỹ sư
2 Nguyễn Văn Trung GĐ, UV HĐQT Đại học Kỹ sư
3 Vũ Hữu Đoàn Kế toán viên Đại học Cử nhân kinh tế tài chính
4 Hoàng Thị Hồng Nhung Kế toán viên Đại học Cử nhân tài chính
5 Vũ Văn Dựng Nhân viên Cao đẳng Kỹ thuật
6 Nguyễn Văn Trưởng Nhân viên Cao đẳng Kỹ thuật
7 Nguyễn Văn Hà Nhân viên Cao đẳng Kỹ thuật
8 Đặng Văn Hùng Nhân viên Cao đẳng Kỹ thuật
9 Vũ Xuân Phương Nhân viên Cao đẳng Kỹ thuật

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

HotLine: 0902 057 680